ontwerp & realisatie: VCBO Raalte.
Het Verenigd Comite

Het Verenigd Comite

Bestuur:
Bernardien Marskamp-van Aperlo (voorzitter)
Riny van der Kolk (secretaris)
Lenie de Jager (penningmeester)

Leden:
Jan Amse
Gerben Bentum
Henk Besten
Ineke Burink (niet op foto)
Wouter Marskamp
Henk Stroomberg
Wilma Speelberg (niet op foto)

Erelid:
Wolter Veenstra (niet op foto)


Historie en doelstelling

Het Verenigd Comité Wijhe is ontstaan in 1948, ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Juliana. Het comité werd destijds samengesteld uit meerdere reeds bestaande plaatselijke oranjecomité’s.

Sinds 1995 is het Verenigd Comité Wijhe een stichting, met als doel:
- “het organiseren van oranje- en bevrijdingsfeesten in Wijhe en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords
- Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
.”


Naast het organiseren van feestelijkheden op/rondom Koningsdag en de herdenking op 4 mei, zijn er door het Verenigd Comité Wijhe meerdere feestweken georganiseerd:
1960: 1000-jarig bestaan van Wijhe
1995: 50 jaar bevrijding
2000: 55 jaar bevrijding
2003: Koninginnedag aan de IJssel (Koninklijke familie vierde Koninginnedag in Wijhe)
2005: 60 jaar bevrijding
2010: 1050-jarig bestaan van Wijhe + 65 jaar bevrijding
2012: Theaterbewerking Hertha Aussen, omdat ze een Joods meisje was....
2015: 70 jaar bevrijding

Uitslagen Koningsloop 2018

29 april 2018

Je kunt de uitslagen van de Koningsloop 2018 hier terugvinden. lees meer


Samenwerking basisscholen

11 april 2018

(CBS Matzer, KBS St. Jozef, KBS de Bongerd, OBS Tellegen, OBS Peperhof)

Voor Koningsdagactiviteiten en de Herdenking 4 mei gaan de scholen uit Wijhe zich bundelen. Zij willen in samenwerking met elkaar een bijdrage leveren aan deze activiteiten, waarbij de regierol rouleert. Voor de scholen is het van belang dat de activiteiten aansluiten... lees meer


Fakkelspeldjes gratis verkrijgbaar!

10 april 2018


Vanaf Koningsdag tot en met 5 mei zijn er Fakkelspeldjes gratis verkrijgbaar bij:
Modehuis Elferink aan de Langstraat.
(zolang de voorraad strekt) lees meer


Gezocht:....collectanten en helpende handjes...

11 maart 2018

Op dit moment bestaat het Verenigd Comité Wijhe uit een beperkte groep vrijwilligers.
Dat is echt te weinig om alles in goede banen te blijven leiden. Om bovenstaande activiteiten ook in de toekomst voort te kunnen zetten is het Verenigd Comite Wijhe
zeer dringend op zoek naar meer helpende handjes, zoals collectanten en mensen die diverse hand- en spandiensten willen verrichten.... lees meer


Collecte 2018

11 maart 2018

Van dinsdag 3 april t/m zaterdag 14 april collecteert het Verenigd Comité Wijhe voor Koningsdag op vrijdag 27 april en niet te vergeten voor de Dodenherdenking op vrijdag 4 mei.
Zonder deze opbrengst is het onmogelijk om de activiteiten die in Wijhe op Koningsdag en 4 mei worden georganiseerd mogelijk te maken.
We hopen dat de inwoners van Wijhe ook dit jaar weer vrijgevig zijn zodat... lees meer