ontwerp & realisatie: VCBO Raalte.

Dank voor het meedenken en meewerken in deze uitzonderlijke tijd rondom 75 jaar Vrijheid, Koningsdag e.d.

25 mei 2020

Een ieder had zich de feestelijkheden en het herdenken rondom 75 jaar Vrijheid, de activiteiten rondom Koningsdag, de 4 mei herdenking e.d. anders voorgesteld dan het nu is verlopen. De meeste activiteiten zullen gelukkig op een ander moment plaats kunnen vinden.
Toch zijn er o.a. diverse creatieve social media oplossingen bedacht om toch aandacht te besteden aan het bevrijdingsweekend van 13 april en de bijzondere herdenking van 4 mei.
Het Verenigd Comite Wijhe wil graag een ieder bedanken die op wat voor manier dan ook hieraan heeft meegewerkt.

Met vriendelijke groet, namens het Verenigd Comite Wijhe,

Bernardien Marskamp-van Aperlo (voorzitter)


bloemlegging bij oude vloerzeilfabriek

07 mei 2020

Het was de bedoeling dat op 4 mei 2020 rond 14.00 uur het monument onthuld zou worden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ontploffing van de vloerzeilfabriek op 7 mei 1945. Echter door de huidige omstandigheden zal de onthulling van het monument op een later moment plaats vinden. Verenigd Comite Wijhe vond het echter niet gepast om op 7 mei 2020 geen aandacht te besteden aan het feit dat 75 jaar geleden de ontploffing bij de vloerzeilfabriek was.
Derhalve hebben Ineke Burink en Henk Stroomberg namens het Verenigd Comite Wijhe op 7 mei j.l. een bloemstuk neergelegd bij de plaquette van de vloerzeilfabriek, , ter nagedachtenis aan de 19 personen die zijn omgekomen bij deze ramp in 1945.

Vandaag is het 75 jaar geleden dat er een grote explosie plaatsvond bij de voormalige vloerzeilfabriek in Wijhe. Daarbij kwamen 19 personen om het leven.
Het Verenigd Comite heeft vandaag bloemen gelegd om de slachtoffers van deze ramp te herdenken.
Film: Gerrit Oosterbroek


Tulpen bij monument

03 mei 2020

Bij het monument 1940-1945 in Wijhe zijn vandaag, in aanloop naar 4 en 5 mei, heel veel tulpen geplaatst. Met hun kleuren symboliseren ze de Nederlandse vlag.

De tulpen zijn geplaatst vanuit het project Bloemen voor 4 mei van Tikkie, SEAVENTS en FlowerPower in samenwerking met het Nationaal Comite 4 en 5 mei.
Via Tikkie konden Nederlanders sinds 27 april een bos rood-wit-blauwe bloemen doneren, om zo hun betrokkenheid te uiten bij 4 mei en oorlogsmonumenten. Een positief neveneffect van de actie is dat het overgemaakte bedrag direct naar Nederlandse bloementelers ging; een van de beroepsgroepen die het momenteel moeilijk heeft.

Bij 75 monumenten in Nederland zijn dit weekend de bloemen geplaatst, in samenwerking met het Nationaal Comite 4 en 5 mei. In Overijssel gebeurde dit in Zwolle, Borne, Almelo en Wijhe.

Morgen, op 4 mei, zal bij het monument de vlag de hele dag halfstok hangen en zullen de kransen vanuit de gemeente Olst-Wijhe en het Verenigd Comite Wijhe bij het monument staan.


Burgemeester Strien maakt gedecoreerden bekend.

28 april 2020

In dit filmpje maakt de burgemeester de gelukkigen van 2020 in Olst-Wijhe bekend, op een later tijdstip zal dit nog gevierd worden.


You Tube filmpjes i.v.m. 75 jaar bevrijding Wijhe

14 april 2020

De volgende 2 filmpjes zijn op YouTube geplaatst:

Gedicht Frank Korsmit

Donutcare Saamhorigheid


Kaartenactie voor het Weijtendaal

14 april 2020

Op de oproep vanuit het Verenigd Comite Wijhe om kaarten/tekeningen (in het kader van 75 jaar Vrijheid) in de
speciale bus te doen voor de bewoners van Het Weijtendaal is massaal gereageerd. Riny v.d. Kolk
(lid van het Verenigd Comite Wijhe) kon meer dan 250 kaarten/tekeningen overdragen aan
Het Weijtendaal vertegenwoordigd door Elly Stroomberg. De bewoners van Het Weijtendaal
ontvangen op maandag 13 april allemaal een kaartje/tekening.
Iedereen die hier aan meegewerkt heeft hartelijke dank.


kaartenactie

14 april 2020


Uitstel voorstellingen "Het Oranjehotel"

12 maart 2020

Vanwege de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid omtrent het coronavirus kunnen de voorstellingen "Het Oranjehotel" op 21 en 22 maart aanstaande helaas niet doorgaan. De voorstellingen worden verplaatst naar nader te bepalen data.

We kunnen in afwachting van de verdere ontwikkelingen helaas op dit moment nog niets zeggen over de nieuwe data. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dat z.s.m. laten weten.

Let op: bewaar reeds gekochte kaartjes goed! T.z.t. volgt nadere informatie over hoe u met het reeds gekochte kaartje t.z.t. de voorstelling kunt bezoeken.

We hopen u t.z.t. alsnog te mogen begroeten bij een van de voorstellingen!


Oproep aanmelden voor Fototentoonstelling tijdens Koningsdag 2020

26 januari 2020

Op Koningsdag 27 april 2020 zal er een fototentoonstelling te zien zijn in de Nicolaaskerk te Wijhe welke in teken zal staan van 75 jaar Vrijheid. Hieromtrent heeft het Verenigd Comite Wijhe de samenwerking gezocht met de Fotogroep Stijl voor het fotograferen van 75 personen van 1 tot en met 75 jaar.
Wat is de bedoeling:
- Per leeftijd zoeken wij 1 persoon. Deze persoon krijgt van de Fotogroep Stijl bericht waar en wanneer de foto genomen gaat worden. Dit zal in de komende maanden op een 4 tal locaties in de gemeente Olst-Wijhe plaatsvinden, of indien nodig bij de persoon thuis.
- Aanmelden kan tot 20 februari, daarna maken de leden van Fotogroep Stijl een zo goed mogelijke afspiegeling van de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe.
- Degenen die zich aanmelden geven toestemming dat hun portret gebruikt mag worden door Fotogroep Stijl en het Verenigd Comite Wijhe.
- U kunt zich aanmelden opvragen via:
� mail aanmelden via: fotogroepstijl@gmail.com
� of via de Facebookpagina: Fotogroep Stijl
� Als beide bovengenoemde opties niet mogelijk zijn dan kunt u contact opnemen met: Caroline v.d. Schilden tel: 06-28337567
- Voor informatie m.b.t. dit project kunt u contact opnemen met Jan Amse tel: 06-55151607

Wij hopen op veel aanmeldingen.


Straatversierwedstrijd rondom het bevrijdingsweekend van 13 april 2020.

19 januari 2020

In het verleden zijn er o.a. in 1995, 2000, 2005 vele straten versierd rondom Koninginnedag en
5 mei. Op 13 april 1945 is Wijhe bevrijd. Het Verenigd Comite Wijhe kreeg de laatste signalen met de vraag of er weer een straatversierwedstrijd georganiseerd kan worden rondom 13 april 2020.
Het Verenigd Comite Wijhe juicht dit natuurlijk toe. Wij zijn dan ook benieuwd of er belangstelling bestaat om straten/delen van straten te versieren. Voor een wedstrijd hieromtrent vinden wij een aantal van 10 straten wel een minimum. Echter het staat natuurlijk aan een ieder vrij om een straat/huis te versieren ook als er geen wedstrijd gehouden wordt. Wij juichen dat zelfs van harte toe. Als er voldoende animo is en de wedstrijd dus doorgaat zal er nog nadere informatie volgen voor de deelnemende straten m.b.t. doorrijdhoogtes e.d.

Aanmelding voor deelname aan de straatversierwedstrijd is mogelijk bij:

Mevr. R. Van der Kolk
E-mail: tkolk1956@kpnmail.nl

De sluitingstermijn voor de opgave van straatversierwedstrijd is: 15 februari 2020.
Bij opgave graag vermelden naam contactpersoon, straatnaam, mailadres en telefoonnummer.