ontwerp & realisatie: VCBO Raalte.

Het programma 2019 staat online

14 april 2019

Hier vindt u het programma voor dit jaar.....


AVG

05 april 2019

Foto en video-opnames:
Tijdens de activiteiten die het Verenigd ComitéWijhe en Gastvrij Wijhe organiseren rondom Koningsdag en 4 mei kunnen foto- en/of video opnames worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst/het aanwezig zijn bij deze activiteiten stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.


Collecte 2019

01 april 2019

Van maandag 1 april t/m zaterdag 13 april zal het Verenigd Comité Wijhe collecteren voor Koningsdag op zaterdag 27 april en zeker niet te vergeten voor de Dodenherdenking op zaterdag 4 mei.
Zonder deze opbrengst is het onmogelijk om de activiteiten die in Wijhe op Koningsdag en 4 mei worden georganiseerd mogelijk te maken.
Het zou mooi zijn als de inwoners van Wijhe ook dit jaar weer vrijgevig zijn zodat Koningsdag ook dit jaar weer uitbundig gevierd kan worden van de vroege ochtend tot de late avond met heel veel leuke activiteiten voor jong en oud. Ook kunnen we dan aandacht blijven besteden aan de Dodenherdenking op zaterdag 4 mei. Binnenkort valt het programma-boekje weer bij iedereen in bus. Bewaar hem goed zodat u precies weet wanneer en waar er wat te doen is in Wijhe. Alvast bedankt voor uw gift!


Uitslagen Koningsloop 2018

29 april 2018

Je kunt de uitslagen van de Koningsloop 2018 hier terugvinden.


Samenwerking basisscholen

11 april 2018

(CBS Matzer, KBS St. Jozef, KBS de Bongerd, OBS Tellegen, OBS Peperhof)

Voor Koningsdagactiviteiten en de Herdenking 4 mei gaan de scholen uit Wijhe zich bundelen. Zij willen in samenwerking met elkaar een bijdrage leveren aan deze activiteiten, waarbij de regierol rouleert. Voor de scholen is het van belang dat de activiteiten aansluiten bij de kerndoelen van het onderwijs. De kerndoelen m.b.t. Burgerschap en Sociale Integratie geven duidelijke raakvlakken.
De scholen zijn al jaren zichtbaar bij de Herdenking 4 mei. De kinderen worden vooraf in de klassen al betrokken doordat er activiteiten uitgevoerd zijn ter bewustwording. Tijdens de herdenking wordt een zelfgeschreven gedicht voorgelezen, er worden bloemen bij het monument gelegd en kinderen die dat willen kunnen aanwezig zijn. Een bijzonder en betekenisvol moment voor kinderen en volwassenen.
De scholen in Wijhe vinden het belangrijk om kinderen de waarde van herdenken te laten ervaren.

Namens de gezamenlijke scholen.


Fakkelspeldjes gratis verkrijgbaar!

10 april 2018


Vanaf Koningsdag tot en met 5 mei zijn er Fakkelspeldjes gratis verkrijgbaar bij:
Modehuis Elferink aan de Langstraat.
(zolang de voorraad strekt)


Gezocht:....collectanten en helpende handjes...

11 maart 2018

Op dit moment bestaat het Verenigd Comité Wijhe uit een beperkte groep vrijwilligers.
Dat is echt te weinig om alles in goede banen te blijven leiden. Om bovenstaande activiteiten ook in de toekomst voort te kunnen zetten is het Verenigd Comite Wijhe
zeer dringend op zoek naar meer helpende handjes, zoals collectanten en mensen die diverse hand- en spandiensten willen verrichten. Iedereen ('jong' en 'oud'!) kan op basis van zijn / haar eigen talenten en interesses als vrijwilliger een bijdrage leveren.
Kunt u / kun jij als vrijwilliger het Verenigd Comité helpen om Koningsdag en Dodenherdenking in Wijhe te laten voortbestaan?


Collecte 2018

11 maart 2018

Van dinsdag 3 april t/m zaterdag 14 april collecteert het Verenigd Comité Wijhe voor Koningsdag op vrijdag 27 april en niet te vergeten voor de Dodenherdenking op vrijdag 4 mei.
Zonder deze opbrengst is het onmogelijk om de activiteiten die in Wijhe op Koningsdag en 4 mei worden georganiseerd mogelijk te maken.
We hopen dat de inwoners van Wijhe ook dit jaar weer vrijgevig zijn zodat Koningsdag ook dit jaar weer uitbundig gevierd kan worden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat met heel veel leuke bekende activiteiten (bijv. Koningsloop op donderdag 26 april) voor jong en oud. Ook kunnen we dan aandacht blijven besteden aan de Dodenherdenking op 4 mei. Binnenkort valt het programmaboekje weer bij iedereen in bus. Bewaar hem goed zodat u precies weet wanneer en waar er wat te doen is in Wijhe. Alvast bedankt voor uw gift!


Tentoonstelling over Koninginnedag 2003

16 januari 2018

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat de Koninklijke Familie Wijhe vereerde met een bezoek tijdens Koninginnedag op 30 april 2003. In dit kader wil het Verenigd Comité Wijhe een tentoonstelling organiseren in de Nicolaaskerk van bewegend beeld, foto's en attributen van Koninginnedag 2003.

De vraag is dan ook de volgende:
- Heeft u nog film/video opnamen of foto's die wij tijdens deze tentoonstelling kunnen laten zien op Koningsdag 2018.

- Ook zijn wij nog op zoek naar ander materiaal zoals bijv. de stoel waarin toen nog prinses Maxima en andere leden van de Koninklijke Familie heeft gezeten of de letter W die Koning Willem Alexander boven in het net heeft gehangen van de Scouting etc. etc.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Riny v.d. Kolk tel: 0570-523454 of via
Dientha v. Munster, tel: 0570-523440 of 06-28973015


Dodenherdenking 2017

07 mei 2017

Dodenherdenking donderdag 4 mei 2017 met onthulling van de
plaquettes met de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei in Wijhe was de belangstelling van jong tot oud groot zowel tijdens de bijeenkomst in de Nicolaaskerk als ook tijdens de herdenking bij het monument.
Bij de herdenking bij het monument aan de Stationsweg werden de plaquettes met de namen van de 73 oorlogsslachtoffers uit Wijhe onthuld door mw. Hulleman-Bos en door initiatiefnemer dhr. Heijmerikx.
Na deze onthulling en de kranslegging hield loco-burgemeester Engberink een toespraak waarin hij ook refereerde aan de onthulling van de plaquettes. Bloemen werden gelegd door kinderen, het Verenigd Comit� Wijhe, de Historische Vereniging en een afvaardiging van Taakgroep Oecumene die de bijeenkomst in de Nicolaaskerk had voorbereid.

(foto: Jan van Aefst)