ontwerp & realisatie: VCBO Raalte.

Fototentoonstelling 75 jaar vrijheid

In het kader van 75 jaar Vrijheid Olst-Wijhe heeft het Verenigd Comité Wijhe samen met Fotogroep Stijl het initiatief genomen tot een bijzondere fototentoonstelling. In 2019 en 2020 zijn door de leden van Fotogroep Stijl 75 personen uit de gemeente Olst-Wijhe in de leeftijd van 1 jaar t/m 75 jaar op de foto gezet. Doordat de pandemie vanaf vorig jaar toesloeg kon de tentoonstelling helaas tot op heden geen doorgang vinden.
Echter er is nu goed nieuws. Ondanks het feit dat het restaurant gedeelte van GAAV aan de Langstraat 18 Wijhe tot 1 november gesloten zal zijn, opent Gasterij GAAV op de 4 zaterdagen in september haar deuren voor de fototentoonstelling. De eerste zaterdag zal 4 september zijn hetgeen samenvalt met de 'De Diekdaegen'. De openingstijden op zaterdag 4, 11, 18 en 25 september zijn van 10.00-16.00 uur.
U bent van harte welkom echter volg de aanwijzingen van de medewerkers van GAAV i.v.m. de RIVM regels.Prijsuitreiking Fietspuzzeltocht - Woordzoeker - Kroontjestelwedstrijd en Kleurplaat

Prijsuitreiking Fietspuzzeltocht - Woordzoeker - Kroontjestelwedstrijd en Kleurplaat

Rondom Koningsdag zijn er door het Verenigd Comité Wijhe ondanks de beperkingen toch diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Zo kon er de hele week een fietspuzzeltocht gereden worden. Daarvoor werden 125 deelname formulieren opgehaald en er zijn 22 ingevulde formulieren weer ingeleverd. De 1e prijs was voor het "Team Zadelpijn" van de fam. Heuvink. Op het Weytendaal konden de bewoners meedoen aan een woordzoeker puzzel. Eén van de prijswinnaars was mevr. v.d. Beld. Zij vertelde dat ze veel puzzelde, zelfs 's nachts. Ook deze woordzoeker had ze 's nachts gemaakt. Natuurlijk werd ook aan de jeugd gedacht. Zo konden alle kinderen (ongeveer 700) van de basisscholen uit Wijhe de hele week meedoen aan de Kroontjestelwedstrijd. Er werden in totaal 94 formulieren ingeleverd. Het juiste aantal was 88 kroontjes. Van de 94 hadden het er 16 het juiste aantal ingevuld. Eén van de 3 prijswinnaars was Florian Boerkamp die een prijs in ontvangst mocht nemen. De kinderen t/m groep 4 (zo'n 400 ) kregen een kleurplaat die mooi ingekleurd ingeleverd kon worden. Er werden er 24 ingeleverd en Lies Schalkwijk mocht de eerste prijs in ontvangst nemen.


Mevr. v.d. Beld (links) & R.vd Kolk

Mevr. v.d. Beld (links) & R.vd Kolk


Florian Boerkamp

Florian Boerkamp


Lies Schalkwijk

Lies Schalkwijk


Fam. Heuvink en L. de Jager (rechts)

Fam. Heuvink en L. de Jager (rechts)


Hoe moet u "vlaggen"? Algemene vlaginstructie.

Hoe moet u "vlaggen"? Algemene vlaginstructie.

Het vlagprotocol vindt u op deze website .
Op deze site vindt u ook alle officiële data waarop onze driekleur (met of juist zonder oranje wimpel) uitgehangen mag worden.


WILHELMUS

WILHELMUS

Hier vindt u meer over het Wilhelmus, ons volkslied.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te-aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.


VOLG ONS OOK OP TWITTER

VOLG ONS OOK OP TWITTER

U vindt ons onder de naam: @VCWIJHE


Dodenherdenking Olst-Wijhe 2020 (inclusief toespraak burgemeester Strien)

Dodenherdenking Olst-Wijhe 2020 (inclusief toespraak burgemeester Strien)

Door het coronavirus heeft de dodenherdenking in Olst en Wijhe op een andere manier plaats gevonden. In de dagen voorafgaand aan 4 mei hebben er video opnames plaatsgevonden van de toespraak van burgemeester Strien en de kranslegging in Olst door loco burgemeester M.Blind namens de gemeente Olst-Wijhe en dhr. Vonk van de organisatie dodenherdenking 4 mei in Olst.
In Wijhe werden de kransen gelegd door burgemeester T. Strien namens de gemeente Olst-Wijhe en B. Marskamp-van Aperlo namens het Verenigd Comite Wijhe.
De video opnames, gemaakt door dhr. G. Oosterbroek en dhr. P. Terpstra, zijn op maandagavond 4 mei 21.00 uur uitgezonden via de diverse kanalen.


Verrassingsoptreden door Marco ten Kate en Frank Kleine Schaars  (voormalig Feestlift) bij zorgcentrum Het Weijtendaal

Verrassingsoptreden door Marco ten Kate en Frank Kleine Schaars (voormalig Feestlift) bij zorgcentrum Het Weijtendaal

Op Koningsdag van 15.00-16.00 uur verzorgden Marco ten Kate en Frank Kleine Schaars (voormalig zangduo Feestlift) een verrassingsoptreden bij zorgcentrum Het Weijtendaal in Wijhe. Feestlift stopte 4 jaar geleden als duo. Echter op het verzoek van Het Verenigd Comite Wijhe om voor de bewoners van Het Weijtendaal een muzikaal optreden te verzorgen op Koningsdag zeiden ze gelijk "ja". Ze zorgden voor een stukje saamhorigheid en gezelligheid op deze aangepaste Koningsdag; er werd door iedereen volop meegezongen, gezwaaid en gedanst. Om 16.00 uur is tijdens het nationale Toostmoment een toost uitgebracht, op ieders gezondheid.

Frank Kleine Schaars is tegenwoordig muzikaal actief in de band Scrambled en Marco ten Kate als feestzanger in menige kroeg en feesttent. Namens de bewoners van Het Weijtendaal en namens het Verenigd Comite Wijhe hartelijk dank voor de medewerking in deze!
Foto's vindt u in het fotoalbum.


Kaarten/tekeningen voor bewoners van Het Weijtendaal.

Kaarten/tekeningen voor bewoners van Het Weijtendaal.

Als Verenigd Comite Wijhe hebben we nagedacht over iets dat we op 13 april nog zouden kunnen doen in Wijhe, nu vanwege de corona-maatregelen de geplande activiteiten uitgesteld worden. Naast het overnemen van het landelijke initiatief om mensen te verzoeken die dag te vlaggen om zo de vrijheid te vieren, wilden we graag nog iets anders doen.
Hieruit is het idee ontstaan om in aanloop naar 13 april kaartjes, tekeningen, etc. in te zamelen die dan op 13 april via interne post bij bewoners van het Weijtendaal bezorgd worden. De bewoners van het Weijtendaal vormen een groep mensen die destijds de bevrijding hebben meegemaakt; we vinden het mooi om specifiek aan hen op deze dag een beetje extra aandacht te schenken, zeker nu zij vanwege de corona-maatregelen minder sociale contacten hebben.

Vanaf maandagmiddag 6 april 13.30 uur t/m zaterdag 11 april 17.00 uur zal de bus tijdens openingstijden buiten staan bij:

DA Bourquin, Langstraat 66 te Wijhe

waar iedereen een kaartje, tekening, etc. in de bus kan doen.

In het weekend voorafgaand aan 13 april zullen we zorgen dat de inhoud van de bus wordt afgeleverd bij het Weijtendaal, waarna het Weijtendaal zal zorgen dat deze "post" op 13 april verspreid wordt onder de bewoners.
Doet u ook mee? En:
"Let een beetje op elkaar, het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel!"

Verenigd Comite Wijhe


Uitstel van activiteiten Koningsdag en 75 jaar vrijheid in Wijhe

Vanwege de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben we als Verenigd Comite Wijhe in samenspraak met de gemeente Olst-Wijhe besloten om niet alleen (zoals al eerder gecommuniceerd) de voorstellingen "Het Oranjehotel" uit te stellen, maar ook alle andere activiteiten die het Verenigd Comite Wijhe in april en mei gepland had staan.
Het gaat daarbij om de activiteiten rondom de Koningsloop, Koningsdag, het bevrijdingsweekend (met o.a. straatversiering, het vrijheidsconcert en een optocht met legervoertuigen) en 5 mei (met o.a. de vrijheidsmaaltijd en een belevingstocht) in Wijhe. Deze activiteiten zullen worden verplaatst naar een nog nader te bepalen moment. Zodra daarover meer bekend is, zullen we dat uiteraard z.s.m. communiceren.
Voor de herdenking op 4 mei in Wijhe geldt, dat we samen met de gemeente Olst-Wijhe de komende weken de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de eventuele richtlijnen vanuit de landelijke overheid nauwlettend zullen volgen, zodat op basis daarvan een besluit kan worden genomen. Verdere berichtgeving daarover zal over enige tijd volgen.

Let op:
- Bewaar reeds gekochte toegangskaartjes goed! T.z.t. volgt nadere informatie over hoe u met het reeds gekochte kaartje de voorstelling of het concert kunt bezoeken.
- De straatversierwedstrijd zal worden uitgesteld naar een later moment; bewaart u de materialen die u inmiddels ter voorbereiding op de straatversierwedstrijd heeft gemaakt of verzamel dus vooral tot die tijd, zodat u er t.z.t. weer mee verder kunt gaan!
Start Verkoop kaarten voor "Vrijheidsconcert" op maandag 13 april 2020.

Start Verkoop kaarten voor "Vrijheidsconcert" op maandag 13 april 2020.

Op 13 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Wijhe werd bevrijd. Om dit te vieren organiseert het Verenigd Comite Wijhe diverse activiteiten, waaronder een vrijheidsconcert op maandag 13 april.

Aan de hand van de geschiedenis van Wijhe wordt het publiek door verhalenverteller Willem Blom meegenomen in het verhaal van Wijhe vlak voor en na de bevrijding. De spanning van voor de bevrijding, de euforie van de bevrijding, de ontzetting en het verdriet na de explosie bij de vloerzeilfabriek, maar ook het na de oorlog weer oppakken van het gewone leven; dit alles krijgt een plek in het concert.
Tussendoor zorgen de 22 muzikanten voor een passende muzikale omlijsting. Muziekstijlen uit de oorlogsperiode worden gecombineerd met diverse muziekstijlen door de jaren heen; steeds aangepast aan het verhaal. Bekende Wijhese muzikanten dragen belangeloos een steentje bij. Unieke combinaties worden gemaakt waardoor het publiek verrast zal worden door de muziekkeuze en bandsamenstelling. Het belooft een bijzondere avond te worden!

Datum en tijd: Maandag 13 april 2020 om 19.00 uur

Locatie: Nicolaaskerk- Kerkstraat te Wijhe

Kaarten a 4,- euro per stuk zijn te verkrijgen bij:
DA-BOURQUIN - Langstraat 66 te Wijhe tel: 0570-521754


2 geslaagde voorstellingen op dinsdag 11 februari van "Vrij land" (The Battle) door Regimentsfanfare Garde Grenadiers en jagers

2 geslaagde voorstellingen op dinsdag 11 februari van "Vrij land" (The Battle) door Regimentsfanfare Garde Grenadiers en jagers

Door een mooie samenwerking met het voortgezet onderwijs de Capellenborg in Wijhe en het Verenigd Comite Wijhe hebben op dinsdag 11 februari meer dan 500 kinderen (groep 7 en 8 van de basisscholen van de Gemeente Olst-Wijhe en de onderbouw leerlingen van het voortgezet onderwijs van de Capellenborg te Wijhe) in 2 voorstelling ademloos gekeken naar de voorstelling "Vrijland" door regimentsfanfare "Garde Grenadiers en Jagers". Kijkend en luisterend maakten de leerlingen kennis met veteranen en wat het woord vrijheid nu eigenlijk inhoudt of zoals 2 leerlingen het zo mooi verwoorden: "Het is hier allemaal zo perfect, je kunt je niet voorstellen hoe onvrijheid voelt."


KONINGSLOOP 2020

KONINGSLOOP 2020

De 6e editie van de Koningsloop wordt gehouden op vrijdagavond 24 april, het weekend voorafgaand aan Koningsdag 2020 op maandag 27 april. De routes zijn ongewijzigd, met de start en finish in het hart van de Langstraat. Jong of oud, snel of langzaam: iedereen kan meedoen!

Inschrijven kan voor de volgende categorieen:

t/m 6 jaar: Buro Hoogstraat 600 meter zo hard je kunt! 18:00 uur start
7 t/m 9 jaar: Bouwbedrijf Hemeltjen 2 x 600 meter bikkelen! 18:10 uur start
10 t/m 12 jaar: Dumea Laboratorium en Advies 3 x 600 meter snot voor de ogen 18:25 uur start
dames/heren: Stegeman 5 km prachtig door Wijhe 19:00 uur start
dames/heren: Spie 10 km creme de la creme 19:00 uur start
(als u de beschrijving bij de leeftijd aanklikt, krijgt u de route te zien)

De 5 en 10 kilometer bestaan elk uit 1 ronde door de prachtige omgeving van Wijhe. De afstanden zijn in 2019 gecertificeerd door de KNAU en dus exact.

Prijsuitreiking
Voor de jeugd is er een mooie herinnering in de vorm van een medaille. De prijsuitreiking van de jeugdlopen is om 18.35 uur. Op elke afstand is er een prijs voor de snelste 3 meisjes en jongens. De prijsuitreiking van de 5 en 10 km is om 20.10 uur. Er zijn twee leeftijdscategorieen: 40- en 40+. Per leeftijdscategorie is er een prijs voor de snelste 3 dames en heren. Daarnaast wordt de snelste vrouw en man van Wijhe op de 10 km gehuldigd in stijl. Er is ook een prijs voor het snelste bedrijventeam.

Inschrijven
Inschrijven? Klik dan op de volgende link: Inschrijving Koningsloop Wijhe. Voor de 5 en 10 km bedragen de inschrijfkosten 6,50 euro (na-inschrijving 8,50 euro). Deelname aan de jeugdlopen is gratis.

Bedrijvenloop
Voor de bedrijvenloop kan dit jaar voor her eerst worden ingeschreven voor zowel de 5 als de 10 km. Bedrijven uit Wijhe en omgeving kunnen een of meer teams inschrijven voor de onderlinge competitie. Teams mogen bestaan uit 3 tot 5 personen, waarbij de tijd van de drie snelste lopers telt voor de einduitslag. Voor teams die bestaan uit alleen dames zal een tijdcompensatie worden toegepast. Bedrijven die interesse hebben kunnen een mail sturen naar Dorus Schalkwijk. Zij ontvangen dan verdere informatie.

Afhalen startnummer
Bij BIJ ONS (Langstraat 19, 8131 BA Wijhe) op korte afstand van de start- en finish liggen de startnummers voor je klaar en kun je ook na-inschrijven. Hier is ook een garderobe en kleedruimte (beperkt) ingericht. Er is geen gelegenheid tot douchen.

Parkeren
De parkeerruimte in het centrum is beperkt. Parkeren is onder andere mogelijk bij de Poort van Wijhe (Handelsweg, 8131 XX) en op het Marktplein.

Sponsoren
Door de inschrijfkosten laag te houden en kinderen t/m 12 jaar gratis mee te laten doen, wil de organisatie deelname aan de Koningsloop stimuleren. Om dit mogelijk te maken hebben vijf sportieve bedrijven hun steun aangeboden door elk een van de afstanden te sponsoren. Dit zijn SPIE, Stegeman, Dumea Laboratorium en Adviesbureau en Bouwbedrijf Hemeltjen uit Wijhe en Buro Hoogstraat uit Olst.

Vragen
Mocht je een vraag hebben dan kun je een mail sturen naar Dorus Schalkwijk.


4 Stolpersteine gelegd door de fam. Aussen bij het voormalig huis van de familie Aussen uit Wijhe

4 Stolpersteine gelegd door de fam. Aussen bij het voormalig huis van de familie Aussen uit Wijhe

Onder grote belangstelling zijn op donderdag 7 november rond 14.00 uur door nabestaanden van Jakob Aussen, Klara Aussen-Winter, Anna Sophie Aussen en Herta Aussen 4 Stolpersteine gelegd bij het hun voormalig woonhuis van de fam. Aussen aan het Havenpad 22 te Wijhe.
Nadat mw. Hietkamp (vriendin van Herta) bloemen en leerlingen van De Tellegenschool en de fam. Aussen steentjes bij de Stolperstiene hadden gelegd werd i.v.m. met de stromende regen (of zoals 1 van de aanwezige zei: 'De Hemel huilt nog steeds.') uitgeweken naar het gemeentehuis van Olst-Wijhe alwaar burgemeester T. Strien en Liesbeth Aussen een indrukwekkende overweging hielden. Al met al een waardige gebeurtenis waarbij de fam. Aussen altijd met Wijhe verbonden zal blijven.


Laat zien dat je herdenken en vrijheid vieren belangrijk vindt! Draag ook het speldje!

Laat zien dat je herdenken en vrijheid vieren belangrijk vindt! Draag ook het speldje!

Geef jij ook de vrijheid door? Het jaarthema in 2019 is "in vrijheid kiezen". Door het speldje met fakkellogo te dragen kun je laten zien dat je het belangrijk vindt om te herdenken op 4 mei en om onze vrijheid te vieren op 5 mei. Het speldje is vanaf nu tot en met 5 mei verkrijgbaar bij Elferink Mode (1 euro per speldje).


Gastoptreden van rapper Donutcare uit Wijhe bij het        optreden van de Melodies uit Raalte op Koningsdag

Gastoptreden van rapper Donutcare uit Wijhe bij het optreden van de Melodies uit Raalte op Koningsdag

Op Koningsdag geven de Melodies uit Raalte 2 optredens (om 12.00 en 13.00 uur) in de Nicolaaskerk te Wijhe. De Melodies is een orkest voor mensen met een verstandelijke handicap en spelen met veel enthousiasme van licht klassiek tot en met Nederlandstallige muziek van nu.
Tijdens de beide optredens zal de Wijhese rapper Donutcare (de artiestenaam van Ruben Sluiter) een gastoptreden verzorgen met drummer Leon van de Melodies. Ruben en Leon hebben samen voor dit unieke optreden een speciaal nummer geschreven en gecomponeerd. Tevens zal Ruben (Donutcare) zijn debuutnummer De Droom ten gehore brengen. Dus kom kijken en luisteren en laat u verrassen door deze unieke samenwerking.


GEZOCHT:...COLLECTANTEN EN HELPENDE HANDEN!!

GEZOCHT:...COLLECTANTEN EN HELPENDE HANDEN!!

GEZOCHT:...COLLECTANTEN EN HELPENDE HANDEN!!Na de Koningsloop is Koningsdag 2017 in Wijhe uitbundig gevierd.

Voorafgaand aan Koningsdag was op woensdagavond De Koningsloop. Na een pauze van 1 jaar is deze sportieve activiteit weer in ere hersteld. Meer dan 500 deelnemers zetten hun beste beentje voor tijdens de diverse afstanden. Volop lof was er voor de organisatie en het uitgezette parcours. Sommige deelnemers werden zelfs door de speaker Marijn Marsman en burgemeester Strien over de finish geholpen.
Hoewel de weersvooruitzichten op 27 april niet optimaal waren was het toch uitstekend weer om Koningsdag op de oude vertrouwde manier te vieren.
Nadat de muziekkorpsen van De Wijhese Harmonie en Showkorps Amicitia de inwoners van Wijhe muzikaal hadden gewekt werd om 10.00 uur tijdens de Aubade Koningsdag 2017 officieel geopend. Tijdens de aubade op het Van Dedemplein werd ook het fietsproject van mw. Erna v.d. Ploeg onthuld. Op diverse plekken vanaf de Loswal richting en in het centrum van Wijhe staan vanaf nu gekleurde fietsen met manden met bloemen daarin. Tevens hadden de Wijhese basisscholen en bewoners van Het Weijtendaal hun eigen opvatting gemaakt door fietswielen te versieren en deze te presenteren tijdens de aubade.
Nadat de duiven gelost waren, de vlag gehesen was en burgemeester Strien zijn speech had gehouden gaf de voorzitter van Het Verenigd Comite Wijhe, Bernardien Marskamp-van Aperlo, het startsein voor een (droge) Koningsdag.
De Koningsmarkt in het Centrum was drukbezet en in de Torenstraat was de kleedjesmarkt voor de kinderen die zich ook vermaakten op de kermis, het springkussen en in de Verhalenwagen. Meer dan 750 bezoekers bezochten de tentoonstelling rondom de jaren 60 in de Nicolaaskerk die was ingericht naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Koning.
Aan 5 grote droogmolens hingen 50 T-shirts. Op deze T-Shirts waren o.a. fotos afgedrukt van plekken uit Wijhe uit de jaren 60 waarbij op de bovenste foto de oude situatie stond afgebeeld en direct daaronder een foto van dezelfde plek maar dan in 2017. Deze T-Shirt foto expositie was uitgezocht en samengesteld door Gerrit Oosterbroek en geprint door Image-Sign beiden uit Wijhe. Ook waren er diverse vervoersmiddelen uit de jaren 60/70 aanwezig zoals een kever, bromfiets, solex, fietsen en was er een jaren 60 kamertje ingericht.
Aan de fietstocht deden meer dan 80 mensen mee. Tijdens het avondprogramma was er onder de kastanjeboom midden in de Langstraat een optreden van Popkoor Fitis, waarna het Wiejes Cabaret met een komische noot diverse situaties en personen op de hak nam, het optreden afsluitend met 101 saluutschoten.
Met een uitgebreid vuurwerk bij Het Weijtendaal werd Koningsdag feestelijk afgesloten waarna het nog lang onrustig bleef in de cafes.Uitslagen Koningsloop 2017

Via deze link, krijgt u een totaaloverzicht van alle gelopen tijden.

KONINGSLOOP 2017

Aan de vooravond van Koningsdag 2017 staat Wijhe in het teken van de 3e editie van de Koningsloop Wijhe. De Langstraat, het historische hart van Wijhe, is het toneel van de start en finish van deze mooie loop voor zowel kinderen, recreanten als prestatielopers. Dit jaar met volledig nieuwe routes. Een prachtige uitbreiding van het jaarlijkse programma rond Koningsdag in Wijhe, geheel passend bij de sportieve voorkeur van Koning Willem-Alexander.

De 600, 1.200 en 1.800 meter voor kinderen tot en met 12 jaar zijn mooie ronden in het centrum. De 5 en 10 kilometer bestaat uit 1 grote ronde, over een snel en gevarieerd parcours. De routes zijn nagemeten met een geijkt meetwiel en dus exact.

De 5 kilometer doet prachtig de Langstraat en de Enkweg aan, voert via het buitengebied terug naar de Langstraat voor de finish. De 10 kilometer volgt de eerste kilometers dezelfde route en loopt via de Lt. Andersonstraat over de Boerhaar en langs De Krijtenberg. Het looplint kronkelt dan een stukje door het bos van het Landgoed de Gelder. Vervolgens gaat de route via de Enkweg weer terug naar de Langstraat voor de finish.

Inschrijven kan voor de volgende categorieen:

t/m 6 jaar: 600 meter zo hard je kunt! 18:00 uur start
7 t/m 9 jaar: 2x600 meter bikkelen 18:10 uur start
10 t/m 12 jaar: 3x600 meter snot voor de ogen 18:25 uur start
dames/heren: 5 km prachtig door Wijhe 19:00 uur start
dames/heren: 10 km creme de la creme 19:00 uur start
(als u de beschrijving bij de leeftijd aanklikt, krijgt u de route te zien)
Voor alle deelnemers is er een herinnering en in elke categorie zijn mooie prijzen te winnen. Marijn Marsman zal als speaker aanwezig zijn.

Inschrijven? Klik dan op de volgende link: Inschrijving KoningsloopWijhe
Voor kinderen is deelname aan de Koningsloop gratis. Voor de 5 en 10 kilometer zijn de kosten 5 euro. Na-inschrijving is mogelijk tot een half uur voor start en kost 6 euro.

Bij G.A.A.V. (Langstraat 18, 8131 BC) op honderd meter van de start- en finish liggen de startnummers voor je klaar en kun je ook na-inschrijven. Hier is ook een garderobe en kleedruimte (beperkt) ingericht. Er is geen gelegenheid tot douchen. Wij zijn heel blij met G.A.A.V. als samenwerkingspartner. Voor meer informatie: G.A.A.V. Wijhe

Parkeren is op korte afstand van de start/finish mogelijk op het Van Dedemplein (8131 DX) en iets verder bij de Poort van Wijhe (Handelsweg, 8131 XX).

Voor meer informatie of vragen kan je mailen naar Dorus Schalkwijk


Geslaagde Koningsdag 2016!

Geslaagde Koningsdag 2016!

Gelukkig kwamen de weersvoorspellingen voor Koningsdag 2016 in Wijhe dit keer niet uit en startte de festiviteiten zelfs zonnig.
Kinderen konden bij de Nicolaaskerk oranje ballonnen ophalen voor de ballonnenwedstrijd. Nadat burgemeester Strien traditioneel koffie,thee of limonade had ingeschonken voor de leden van beide muziekkorpsen, liepen vele kinderen en ouders met hun oranje ballonnen onder begeleiding van Showcorps Amicitia en De Wijhese Harmonie naar het Van Dedemplein.
Na het traditionele gedeelte waarbij de duiven werden gelost, de muziekkorpsen hun muzikale bijdrage gaven en de driekleur werd gehesen, gaven burgemeester Strien en Bernardien Marskamp-Van Aperlo (voorzitter van het Verenigd Comite Wijhe) het startsein voor een geslaagde (droge) Koningsdag in Wijhe.
Naast de Koningsmarkt in het centrum van Gastvrij Wijhe vermaakte de jeugd zich prima bij de kermis en het pannaveld met het springkussen welke onder leiding stond van het Meidenvoetbalteam van Wijhe 92.
In de Nicolaaskerk was een foto expositie van Jan van Aefst. Hij had het afgelopen jaar 50 bekende Wijhenaren op de gevoelige plaat vastgelegd. Mw. Martje Veenstra opende deze foto expositie.
Meer dan 1000 bezoekers bezochten deze foto-expositie. Tevens konden de bezoekers In de Nicolaaskerk met de Koninklijke Familie op de foto waar veelvuldig gebruikt van werd gemaakt. Voor de sportievelingen was een mooie fietsroute uitgezet waaraan een 45 personen hebben deelgenomen.
Ook de verhalenwagen trok veel belangstelling. Mamelou las voor kleuters, tieners en volwassenen korte verhalen voor. Het Wiejes Cabaret kon door omstandigheden niet optreden in de Langstraat daarvoor kwam in de plaats T-Load die de omstanders muzikaal vermaakten. Met een prachtig vuurwerk bij Het Weytendaal werd Koningsdag 2016 feestelijk afgesloten.


Onthulling luistersteen Liberation Route 27 november 2015

Onthulling luistersteen Liberation Route 27 november 2015

Door het weghalen van het rood/wit/blauwe lint en de oranje plaat is op vrijdag 27 november 2015 rond 14:30 uur de luistersteen officieel onthuld door de heer A. Bosch als afgevaardigde van de gemeente Olst-Wijhe en de heer G. Nanninga als afgevaardigde van de Historische Vereniging Wijhe.

Naast de vele belangstellende was ook Peter Kruk, projectmanager van de Stichting Liberation Route Europe aanwezig. De Liberation Route volgt het pad dat de geallieerden bewandelden tijdens de bevrijding van Europa. De route start in Zuid-Engeland en voert tot aan Berlijn. De Liberation Route laat u beleven wat zich in 1944-1945 afspeelde.

Wijhe is daarbij 1 van de 170 plekken waar luisterstenen onthuld zullen worden in Nederland. De steen ligt in de Langstraat nabij de Nicolaaskerk, richting "De Oranjerie" en vertelt over de gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelden in het voormalige "Oranje Hotel" in Wijhe.

Klik hier voor meer foto's

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat

Foto's: Jan Amse


Koningsmarkt 2015

Koningsmarkt 2015


Geslaagd Koningsweekend Wijhe!

Het Koningsweekend in Wijhe startte met een geslaagde Koningsloop van 1,2 of 4 mijl op zondagmiddag 26 april. Ondanks dat de voorspellingen m.b.t. het weer niet al te best waren was het toch ’s middags droog. De route liep vanaf het Marktplein door het oude centrum van Wijhe. Nadat alle hekken weer aan de kant gezet waren en er een gezellige Koningsnacht was geweest in de kroegen van Wijhe was het de beurt aan de Koningsdag. Na het traditionele gedeelte op het Van Dedemplein waarbij de duiven werden gelost, de muziekkorpsen hun muzikale bijdrage gaven, de driekleur werd gehezen en de Ventieldopjes werden weg getoeterd voor hun traditionele tour tocht gaven loco-burgemeester Engberink (burgemeester Strien was geveld door de griep) en Bernardien Marskamp-Van Aperlo (voorzitter van het Verenigd Comité Wijhe) het startsein voor (mede door het prachtige weer) een geslaagde Koningsdag in Wijhe. Vanuit de wijde omgeving kwam jong en oud naar het gezellige centrum van Wijhe voor de Koningsmarkt. Het Verenigd Comité Wijhe had weer gezorgd voor een afwisselend programma. Sportstimulering Olst-Wijhe stond dit keer op het Marktplein wat de gezelligheid rondom de kermis verhoogde. Meer dan 800 bezoekers bezochten de tentoonstelling in de Nicolaaskerk van oude wiegjes, kinderstoelen en wandelwagens en voor de sportievelingen was in het kader van 70 jaar bevrijding een mooie fietspuzzelroute uitgezet die langs punten leiden waarin zich rondom 2e wereldoorlog belangrijke gebeurtenissen hadden voorgedaan. Rond 21.30 uur gaf het Wiejes Cabaret in liedjes en conferences op een prikkelende wijze haar visie op de plaatselijke politiek. Het Verenigd Comité had dit keer gekozen voor de plek onder de grote Kastanjeboom in de Langstraat. (Daar waar het Wiejes Cabaret ook lang geleden was begonnen) Na een mooi vuurwerk in het park van Het Weytendaal was het Koningsweekend weer ten einde, waarna het nog lang gezellig bleef in de kroegen van Wijhe.


Uw steun is hard nodig!

Zonder financiële ondersteuning is de organisatie van alle festiviteiten rondom Koningsdag, de herdenking en viering van de vrijheid op 5 mei niet te realiseren.
Mocht u ons willen steunen, kunt u uw bijdrage storten op NL02RABO0373000618 t.n.v. Verenigd Comité Wijhe.
We zijn u dankbaar!
KONINGSLOOP

KONINGSLOOP

Een nieuw onderdeel van Koningsdag dit jaar was de Koningsloop van 1, 2 en 4 mijl van Wijhe. Om 19.00 uur startte de 1 en 2 mijl en om 20.00 uur startte de 4 mijl. Meer dan 95 deelnemers van jong tot oud namen deel aan dit nieuwe evenement.


Tijdens de herdenking op mei liepen vele honderden belangstellenden liepen vanaf de Nicolaaskerk vooraf gegaan door De Wijhese Harmonie naar het monument bij de Stationsweg. Tijdens de bijeenkomst in de Nicolaaskerk en bij het monument te Wijhe hield dhr. Polak, naast burgemeester Strien een korte toespraak. Bo Wimmenhoeve las het zelfgemaakte gedichten “Gedachten” voor en Job Veldhoen las zijn eigen gemaakt gedicht “Respect” voor.
Dank voor uw steun!

15 november 2021

Normaal gesproken werd er rondom Koningsdag gecollecteerd om de activiteiten te kunnen bekostigen. Echter de afgelopen 2 jaar kon dat niet i.v.m. de corona pandemie. Dit jaar hebben we gekeken wat er qua activiteiten wel mogelijk was. Zo was er de Koningsnacht pub quiz georganiseerd i.s.m. carnavalsvereniging 'De Diekschoevers'. Kinderen konden deelnemen aan de kroontjestelwedstrijd en kregen... lees meer


CLUBSUPPORT UW STEM GRAAG!

06 oktober 2021

Rabo ClubSupport 2021
De leden van de Rabobank Salland kunnen weer hun stem uitbrengen mbt de Rabo Clubsupport actie 2021. Wij (het Verenigd Comite Wijhe) mogen daar ook aan mee doen en elke stem is geld waard.
Met de Rabo ClubSupport maken wij kans op een mooi geldbedrag voor het organiseren van activiteiten rondom Koningsdag en 4 mei 2022 zodat we een nog mooier en passend programma... lees meer


Fototentoonstelling 75 jaar vrijheid bij GAAV

29 augustus 2021

Fototentoonstelling van Fotogroep Stijl in het kader van 75 jaar Vrijheid bij Gasterij GAAV aan de Langstraat 18 te Wijhe op zaterdag 4, 11, 18 en 25 september. lees meer


Online collecte

26 april 2021

Evenals vorig jaar kan het Verenigd Comité Wijhe door Corona niet huis aan huis collecteren terwijl dat onze belangrijkste bron van inkomsten voor de organisatie rondom Koningsdag en 4 mei is.

Grote gebruikelijke activiteiten kunnen ook dit jaar niet doorgaan, maar we kijken wat wel mogelijk is! Dit jaar is er o.a. een pubquiz, een fiets- en wandeltocht, een puzzel voor de bewoners op... lees meer


Rabo Clubsupport

07 oktober 2020

Binnenkort kunnen de leden van de Rabobank Salland weer hun stem uitbrengen mbt de Rabo Clubsupport aktie. Wij (het Verenigd Comite Wijhe) mogen daar ook aan mee doen en elke stem is geld waard.
Met de Rabo ClubSupport maken wij kans op een mooi geldbedrag voor het organiseren van activiteiten rondom Koningsdag en 4 mei (en hopelijk de activiteiten die in het kader 75 jaar Vrijheid zijn... lees meer